Όλες οι φεμινίστριες έχουν τις ίδιες απόψεις

Posted on 28/02/2013 από

0


Αυτό είναι ένα στερεότυπο τόσο εύκολα καταρρίψιμο που καταντά αστείο. Ο φεμινισμός όπως και όλα τα κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ένα εξαιρετικά ευρύ θέμα με αναρίθμητα ρεύματα και υποκατηγορίες με ποικίλες και συχνά διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Η βασική ιδέα του φεμινισμού (δηλαδή η θεσμική, νομική και κοινωνική ισότητα μεταξύ των φύλων) είναι το μόνο θέμα κοινό σε όλα τα ρεύματα του φεμινισμού.

Κάθε ρεύμα δίνει τις δικές του ερμηνείες, βάζει τις δικές του προτεραιότητες και επεξεργάζεται ζητήματα με διαφορετική σειρά προτεραιότητας μέσα από διαφορετικά πρίσματα. Οι φεμινίστριες και οι φεμινιστές βρίσκονται παντού, προέρχονται από κάθε πιθανή τάξη, φυλή, χώρα, εκπαιδευτική βαθμίδα, ανήκουν σε όλους τους πιθανούς πολιτικούς χώρους, ταυτίζονται με κάθε πιθανό σημείο μέσα στο φάσμα της σεξουαλικότητας και, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν πολλές διαφορετικές οπτικές και απόψεις για κάθε ζήτημα σχετικό με τον φεμινισμό.

Περισσότερο διάβασμα

Why are there so many fights between feminists? | Finally, a Feminism 101 blog

Feminist dogma | Natalie Reed

ή Επιστροφή στη σελίδα των Λημμάτων.

Posted in: Λήμματα