Γιατί φεμινισμός και όχι ανθρωπισμός;

Posted on 27/02/2013 από

1


Ο φεμινισμός είναι ένα ρεύμα που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία του ακτιβισμού για την κοινωνική δικαιοσύνη και, όπως και άλλα ρεύματα, παίρνει το όνομά του από τον κεντρικό άξονα των ενδιαφερόντων που καλύπτει. Σ’ αυτήν τη μεγάλη ομπρέλα της κοινωνικής δικαιοσύνης ανήκουν ρεύματα που ασχολούνται περισσότερο με το ένα ή το άλλο θέμα, π.χ. ρεύματα που ασχολούνται με θέματα μεταναστών, ρεύματα για τα δικαιώματα των αστέγων ή των φτωχών, ρεύματα που επικεντρώνονται σε φυλετικά ζητήματα ή θέματα σεξουαλικότητας.

Όλες αυτές οι διαφορές στο ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα του κάθε ρεύματος, του προσδίδουν μια ιδιαίτερη σκοπιά μέσα από την οποία ερμηνεύεται η πραγματικότητα και τα γενικότερα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και, φυσικά, υπάρχουν σημεία στα οποία όλες αυτές οι σκοπιές και όλα αυτά τα ρεύματα συναντιούνται*.

Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να εκφράζεται και να συμμετέχει ταυτόχρονα σε πολλά ρεύματα και εκφράσεις ακτιβισμού για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο φεμινισμός δεν αποκλείει τον ανθρωπισμό (ουμανισμό), ούτε κάποια άλλη συμμετοχή, αλλά επικεντρώνει τη σκοπιά του σε ζητήματα ανισότητας που έχουν να κάνουν με το φύλο.

* Οι γράφουσες πιστεύουν πως οι διαθεματικότητες (τα σημεία που ο φεμινισμός τέμνει άλλα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης) είναι απαραίτητες για τη σφαιρική κατανόηση των φεμινιστικών θεμάτων.

Περισσότερο διάβασμα

Feminists Are NOT Humanists – And We Should Not Be Renamed | Feminspire

Why ‘feminism’ and not equalism’? by Gender Focus

Why ‘feminism’ and not ‘anti-sexism’? by Shrub

Why «feminism» and not just «humanism»? Or «equalism»? Isn’t saying you’re a feminist exclusionary? by Feminism 101

ή Επιστροφή στη σελίδα των Λημμάτων.

Posted in: Λήμματα