Τι είναι ο φεμινισμός;

Posted on 26/02/2013 από

0


Ο φεμινισμός είναι ένα κίνημα για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ισότητα των φύλων. Απαρτίζεται από αναρίθμητες τάσεις και περιλαμβάνει ανθρώπους με πολλές και πολύ διαφορετικές απόψεις.

Εκφράζεται ως κοινωνικό και πολιτικό κίνημα, ως ακαδημαϊκή θεωρία και προσέγγιση αλλά και ως τρόπος ζωής. Η κεντρική του ιδέα είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την κοινωνική, πολιτική και οικονομική καταπίεση που υφίσταται μέσα από όλους τους τύπους πατριαρχικών δομών.

I myself have never been able to find out precisely what feminism is: I only know that people call me a feminist whenever I express sentiments that differentiate me from a doormat.

Rebecca West, The Clarion, 1913

Περισσότερο διάβασμα

What is feminism? | Finally, A Feminism 101

ή Επιστροφή στη σελίδα των Λημμάτων.

Posted in: Λήμματα