← 8η Μάρτη: Ποια μέρα; Ποιες γυναίκες;

8imarti_b

Posted on 08/03/2016 από 257 × 258

0


Ναι, η Κολλοντάι σκέφτηκε πως η καλύτερη χρήση αυτής της μέρας θα ήταν να προωθούνται προϊόντα.